De Gezonde School


Kinderen brengen een groot deel van de week door op school. Als GBO – school willen wij gezond gedrag zoveel mogelijk stimuleren, omdat dit kan helpen om overgewicht te voorkomen. Daarnaast is gebleken dat leerlingen die op een school zitten waar gezond wordt gegeten en veel wordt bewogen lekkerder in hun vel zitten, minder snel griep krijgen, zich fitter voelen en makkelijker leren.
Wij besteden aandacht aan gezond gedrag door als Gezonde School te investeren in sport en beweging en gezonde voeding te stimuleren. Hoe wij dat precies doen op het gebied van “bewegen en sport” en “voeding” kunt u lezen in onze beleidsplannen of in de schoolgids.
Tevens besteden wij veel aandacht aan het welbevinden van leerlingen en personeel op onze school. Want leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Dit doen wij onder andere door te werken met Positive Behavior Support, de Vreedzame School, mediatoren en nog veel meer. Ook hierover kunt u meer lezen in onze schoolgids.