Gym/zwemrooster


Schoolzwemmen :

De leerlingen van onderbouw 3 en middenbouw 1 zonder A diploma hebben op vrijdagmiddag zwemles in sportcentrum De Meent. Daarbij is er voor leerlingen in de middenbouw en bovenbouw die ook nog geen A diploma hebben de mogelijkheid te oefenen voor hun diploma. Schoolzwemmen is een mooie aanvulling op de reguliere zwemlessen, met alleen schoolzwemmen is het bijna onmogelijk om een zwemdiploma te halen. Wilt u, wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, contact opnemen met de school om dit te regelen ?
De zwemlestijd is van 13.00 uur tot 13.45 uur.
Het vervoer naar het zwembad wordt per bus geregeld we vertrekken vanuit school om 12.30 uur en zijn om 14.10 uur terug op school.

Bewegingsonderwijs:

Het bewegingsonderwijs maak deel uit van ons onderwijsprogramma. Dit houdt in dat binnen het
bewegingsonderwijs zowel aan de motorische als aan de sociaal emotionele ontwikkeling gewerkt
wordt.
De doelstellingen van het vak bewegingsonderwijs zijn:
• Kinderen helpen met het ontwikkelen van hun eigen motorische vaardigheden. Ze zullen in
aanraking komen met allerlei sporten en bewegingsactiviteiten. Hier kunnen ze buiten de
lessen om zelf mee verder gaan of zich bij een sportclub aanmelden.
• Bewegingsonderwijs leent zich bij uitstek voor de ontwikkeling van de sociaal emotionele
ontwikkeling en de bijbehorende sociale vaardigheden.
• Lessen bewegingsonderwijs moeten een plezierige bezigheid zijn.
• De gymzaal als een veilige plaats leren ervaren, zodat kinderen zichzelf kunnen zijn. Via het
bewegingsonderwijs leren de kinderen zich sociaal beter te redden.
De groepen 1 t/m 8 krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Tijdens de
lessen wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. In de spelles
wordt er les gegeven via de leerlijnen van Basislessen beweegonderwijs
Vanuit het aanbod bewegingsonderwijs zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de
buitenschoolse bewegings- en sportcultuur. Dit wordt bij ons op school aangeboden door de
buurtsportcoaches die hun eigen naschoolse programma aanbieden. Daarnaast wordt er iedere
vrijdag een sportclinic aangeboden door hen of door een sportvereniging uit de eigen gemeente.

Voor het bewegingsonderwijs is het nodig dat de leerlingen beschikken over :

  • Jongens: gymbroek, shirt, gymschoenen.
  • Meisjes: gymbroek, shirt of gympak en gymschoenen.

“Gymschoenen zijn verplicht omwille van de veiligheid en hygiëne. Ook turnschoentjes geven te weinig bescherming tegen stoten en op voeten staan. Let u er op dat de gymschoenen geen zwarte zolen hebben.”

Rots en Watertraining:

Leerlingen in middenbouw 3, bovenbouw 1, 2 en 3 volgen de weerbaarheidstraining Rots & Water.
Dit betekent dat iedere leerling deze training twee keer volgt in zijn/haar schoolloopbaan op de Wijngaard.
De bouwstenen van Rots & Water zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt.
Het trainen van kinderen in weerbaarheid is een specifieke vorm van preventie.
Doel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in situaties, waarin sprake is van grensoverschrijdingen en ongewenst machtsmisbruik.
Het programma bestaat uit een combinatie van fysieke en mentale basisvaardigheden waarbij kinderen leren zorgen voor hun eigen veiligheid.
Gezien de verschillende ontwikkelingsfase bij jongens en meisjes krijgen zij apart les.
De les duurt 25 minuten. Het programma bestaat uit een combinatie van fysieke en mentale basisvaardigheden en bevat de volgende items:
• Onderkennen van gevoelens, waarbij ja, nee en twijfel centraal staan.
• Gebruik van lichaamstaal, waarbij duidelijke communicatie belangrijk is, zowel woorden als in lichaamstaal.
• Aanleren van zelfbeschermingsvaardigheden zoals ontwijken en afweren van klappen en trappen, loskomen uit een groep, gebruik maken van de stem.
De training Rots en Water wordt gegeven door de vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding.
Hij is Rots & Water geschoold en volgt jaarlijks een herhalings- of verdiepingscursus.

Bewegingsonderwijs rooster:

Dinsdag:

08.45 – 09.15  uur OB1
09.15 – 09.45  uur OB2

10.20 – 10.50  uur OB3
10.55 – 11.40  uur MB1
11.45 – 12.30 uur BB1
12.35 – 13.20 uur MB2
13.25 – 14.10  uur BB3

 

Woensdag:

08.45 – 09.15  uur OB3
09.25 – 10.10  uur MB1

10.50 – 11.35 uur MB3

11.45 – 12.30 uur BB2
12.35 – 13.20  uur MB4
13.25 – 14.10  uur BB3

 

Donderdag:

08.45 – 09.15  uur OB3
09.25 – 10.10  uur MB2

10.55 – 11.40  uur BB1
11.45 – 12.30  uur BB2
12.35 – 13.20 uur MB4
13.25 – 14.10  uur MB3

 

Vrijdag:

08.45 – 09.15  uur OB1
09.15 – 09.45  uur OB2

10.15 – …..  uur Rots & Water
….. – 11.45 uur Rots & Water