Handle With Care


Het enige doel van Handle With Care is om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft.

Sinds november 2020 is onze school aangesloten bij de samenwerking genaamd Handle with Care. Handle with Care is een samenwerking tussen scholen, gemeente, politie en Veilig Thuis. Door deze samenwerking is er, binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld, steun op school voor het kind.

Wat is Handle with Care?
Helaas zitten in elke klas in Nederland kinderen die thuis geweld meemaken. Soms is dit geweld zo ernstig dat politie aan de deur komt. Toch gaan veel kinderen de volgende dag gewoon weer naar school terwijl de juf of meester niet weet dat er die avond/nacht iets ernstigs is gebeurd. Dat is gek! Want juist de juf of meester is een vertrouwd persoon waarbij de kinderen zich veilig voelen: de juf of meester kan steun bieden waardoor het kind zich kan uiten en tot rust kan komen.

Hoe werkt Handle with Care?
Bij een Handle With Care melding, krijgt de leerkracht een signaal zodat wij weten dat er bij het kind iets aan de hand was. De werkwijze is erg simpel: als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen dan laten zij dit ook aan Veilig Thuis weten. Veilig Thuis neemt contact op met het gezin en vervolgens mailt Veilig Thuis een signaal naar de school. Zij sturen alleen de volgende gegevens door aan de contactpersoon van de school: naam van de leerling, geboortedatum en het signaal ‘Handle With Care’. Bijzonderheden en details van de huiselijke situatie deelt Veilig Thuis verder niet met ons. Het gaat enkel om de eerste en direct opvang van de leerling.

De contactpersoon die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op met de leerkracht van de leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Denk aan een rustig plekje, een kort gesprekje of een simpele blik dat de leerling weet dat de leerkracht op de hoogte is. De juf of meester kan hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft. De leerling voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling hopelijk eerder tot rust komen en sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt.

Al onze medewerkers zijn geschoold om de leerlingen de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben.