Jaarrooster


Augustus 2020

 • Maandag  17 augustus  } Eerste schooldag 2020 – 2021

September 2020

 • Donderdag  03 september  } Openingsfeest
 • Week van 14 september } Week van de pré-adviesgesprekken schoolverlaters
 • Woensdag 30 september } Start Kinderboekenweek (En toen)

Oktober 2020

 • Donderdag 1 oktober } Informatieavond ouders schoolverlaters
 • Maandag  05 oktober  } Dag van de leraar
 • Vrijdag 09 oktober } PBS-oudercontactmiddag van 13.00 – 14.10 uur
 • Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober } Herfstvakantie
 • Donderdag 22 oktober } Kleutergesprekken
 • Week van 26 oktober } Week 1 van de OPP-gesprekken
 • Donderdag 29 november } Studiedag: leerlingen zijn vrij

November 2020

 • Week van 02 november } Week 2 van de OPP-gesprekken
 • Vrijdag 06 november } Nationaal schoolontbijt
 • Vrijdag 06 november } Start week van de Mediawijsheid
 • Dinsdag 17 november } Studiedag: leerlingen zijn vrij
 • Maandag 23 en dinsdag 24 november } Toetsen schoolverlaters

December 2020

 • Vrijdag 04 december  } Sinterklaasviering (OB’s middags vrij)
 • Maandag 07 december } Start toetsperiode
 • Woensdag  16 december  } Kerstviering
 • Vrijdag   18 december  } Leerlingen om 12.00 uur vrij
 • Maandag 21 december t/m vrijdag 01 januari  }  Kerstvakantie

Januari 2021

 • Vrijdag 15 januari  }  Einde toetsperiode
 • Week van 18 januari } Week van de adviesgesprekken schoolverlaters
 • Woensdag 20 januari } Studiedag: leerlingen zijn vrij
 • Woensdag 20 januari } Start Nationale voorleesdagen
 • Vrijdag 29 januari } Rapporten mee

Februari 2021

 • Week van 08 februari } Week 1 van de rapportgesprekken
 • Week van 15 februari } Week 2 van de rapportgesprekken
 • Vrijdag 19 februari } PBS-oudercontactmiddag van 13.00 – 14.10 uur
 • Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari }  Voorjaarsvakantie

Maart 2021

 • Week van 15 maart } Week van de Lentekriebels
 • Donderdag 18 maart } Adviesgesprekken OB 1/OB 2
 • Maandag 22 maart } Studiedag; leerlingen zijn vrij 
 • Woensdag 24 maart } Wandelen voor water

April 2021

 • Vrijdag 02 april t/m maandag 05 april } pasen
 • Woensdag 07 april } Inloopavond (OB + MB 1 van 17.30 – 18.30 uur)- (MB 2 t/m BB 3 van 18.30 – 19.30 uur)
 • Vrijdag  09 april } Schoolfotograaf
 • Vrijdag 23 april } Koningsspelen
 • Maandag 24 april t/m dinsdag 09 mei  }  Meivakantie

Mei 2021

 • Zondag 09 mei } Moederdag
 • Donderdag 13 mei } Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 14 mei } Leerlingen zijn vrij
 • Maandag  17 mei t/m donderdag 20 mei } Avondvierdaagse
 • Maandag 24 mei } Pinksteren
 • Dinsdag 25 mei } Start toetsperiode

Juni 2021

 • Vrijdag 04 juni } Einde toetsperiode
 • Maandag 07 juni } Studiedag; leerlingen zijn vrij 
 • Vrijdag 18 juni } Rapporten en groepsindeling mee
 • Zondag 20 juni } Vaderdag
 • Week van 21 juni } Week 1 van de rapportgesprekken
 • Vrijdag 25 juni } Schoolreisje 0B 1 t/m BB 2
 • Week van 28 juni } Week 2 van de rapportgesprekken

Juli 2021

 • Dinsdag 06 juli } Wenmiddag nieuwe groep/leerlingen 13.00 – 14.10 uur
 • Woensdag 07 juli } Schoolverlatersavond
 • Vrijdag 09 juli } Studiedag; leerlingen zijn vrij
 • Maandag  12 juli t/m vrijdag 20 augustus  }   Start Zomervakantie