Medezeggenschapsraad (MR)


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit :

2 personeelsleden: Marjan Stouten en Sara van der Veer

2 ouders : Sophie Wijnnobel en Ward Goderie
Onze medezeggenschapsraad is ook onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting.