Medezeggenschapsraad (MR)


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit :

2 personeelsleden: Mevr. Marjan Stouten en Mevr. Monique van der Meer

2 ouders : Dhr. Bert Voorbraak en
Onze medezeggenschapsraad is ook onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting.