Medezeggenschapsraad (MR)


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit :

2 personeelsleden: Mevr. Marjan Stouten en Mevr. Gerda Schelling

2 ouders : Mevr. Sophie Wijnnobel en Mevr. Ward Goderie
Onze medezeggenschapsraad is ook onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting.