Ouderparticipatie


U, ouders / verzorgers, bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Een gedeelte van die opvoeding draagt u over aan de school.

Wij gaan er vanuit dat die gedeelde verantwoordelijkheid een goede vorm krijgt als er regelmatig contact is tussen ouders en school.

U mag van de school een zo groot mogelijke inzet verwachten om uw kind te begeleiden in zijn / haar ontwikkeling.

De school verwacht van u grote betrokkenheid bij de school.

Op het inschrijfformulier van de school geeft u aan mee te werken aan deze betrokkenheid.

Voor uw kind is het van groot belang te merken dat u meeleeft.