Pedagogisch klimaat


Op GBO de Wijngaard vinden wij het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen. Alleen dan komen kinderen toe aan het volledig benutten van hun mogelijkheden. Voor kinderen is een duidelijke, herkenbare structuur met een sfeer van vertrouwen ontzettend belangrijk. Kinderen leren bij ons om zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt verbonden. In een dergelijk pedagogisch klimaat wordt iedereen geaccepteerd zoals hij of zij is. Dit wil niet zeggen dat alles zomaar wordt goedgekeurd. Binnen de school zijn heel duidelijke afspraken over hoe wij met elkaar omgaan en wat wel en niet kan of mag.

Sinds 2014 zijn wij een gecertificeerde PBS school. In februari 2021 heeft De Wijngaard als eerste school in Nederland voor de tweede keer het PBS certificaat ontvangen. PBS staat voor Positive Behaviour Support en is gericht op positief opvoeden. Wij richten ons op school vooral op wat goed gaat en geven leerlingen daar positieve feedback op. Wilt u meer weten over PBS zie dan onze website onder het kopje PBS. Naast PBS als basis gebruiken we voor de vorming van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen de methode De Vreedzame School.
Voorspelbaarheid en structuur
Voor alle leerlingen in de school is het belangrijk dat de dag zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Dit proberen we onder andere te bereiken door een vaste herkenbare dagindeling te hanteren voor de leerlingen. In iedere klas staat dagelijks het rooster op een vaste plek op het bord.
Daarnaast is de voorspelbaarheid van het gedrag van de leerkracht belangrijk. Dit is onder andere terug te zien in het klassenmanagement en het Passend Lesmodel dat wij hanteren.
Om het gevoel van veiligheid ook tijdens de pauzes te waarborgen zijn er afwisselende pauzetijden voor onder-, midden- en bovenbouw. In de pauzes zijn er altijd twee teamleden om toezicht te houden. Deze teamleden, de pleinwachten, zijn herkenbaar aan de gele vestjes

Anti-pestprotocol

2022-2023

Download PDF