Schoolintroductie


Wat voor soort school is De Wijngaard?

De Wijngaard is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Wij zijn een christelijke school, die openstaat voor kinderen van alle gezindten.

De Wijngaard maakt deel uit van Stichting Elan. De stichting kent een dubbele grondslag, d.w.z. dat zowel de (protestants) christelijke als de algemeen bijzondere levensbeschouwelijke identiteit vertegenwoordigd zijn en gewaarborgd blijven.

De Stichting Elan kent 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en  3 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO).

Onze zusterscholen zijn:
De Annie MG Schmidtschool (Hilversum – SBO), De Indon (Bussum – SBO), De Klimopschool (Hilversum – SO), Het Mozaïek (Hilversum – SBO), Elan Breeduit (Bussum, SO/VSO), Elan College (Huizen, VSO)

adres

SBO de Wijngaard

Ellertsveld 3

1274KC Huizen

Telefoon

035-5261149