Aanmelden


Aanmelden nieuwe leerling

U bent van harte welkom om vrijblijvend een gesprek aan te vragen en rondgeleid te worden op onze school. Om toegelaten te kunnen worden op een school voor gespecialiseerd basisonderwijs is een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ nodig. De Toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Unita.
Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met:
Ruth Schraven
[email protected]