Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Indien u leerlingenvervoer voor uw kind wil aanvragen dan verwijzen wij u naar uw gemeente. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag.
Voor het aanvragen van leerlingenvervoer heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.