Welkom bij de Wijngaard

De Wijngaard is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO). Dit betekent dat we leerlingen op school hebben die wat meer moeite hebben met leren of met hun gedrag. We bieden hen een veilige en warme leeromgeving zodat ze weer met plezier leren. We werken in kleine groepen en kunnen meer tijd aan de kinderen besteden, we bieden onderwijs en zorg op maat. Onze leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen, volgen burgerschapslessen, gym, muziek, koken en beeldende vorming.

Wij werken met Positive Behaviour Support (PBS). Deze methodiek is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag bij leerlingen. Er is veel aandacht voor een positief schoolklimaat, waarin de basiswaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid centraal staan. Wij willen het verschil maken voor leerlingen bij wie leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. We doen er alles aan om onze leerlingen maximale kansen voor de toekomst te geven.
Onze missie is: Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan!

de Wijngaard – school voor gespecialiseerd basisonderwijs in Huizen

Schooltijden

Schooltijden

Maandag 08.40 – 14.10 uur

Dinsdag 08.40 – 14.10 uur

Woensdag 08.40 – 14.10 uur

Donderdag 08.40 – 14.10 uur

Vrijdag 08.40 – 14.10 uur

De Wijngaard maakt deel uit van Stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.