Visie & missie


Een visie geeft een toekomstbeeld en maakt duidelijk wat het ambitieniveau, de normen en waarden van de organisatie zijn.

De missie van Stichting Elan omvat onze ambitieuze droom, ons ideaal.

Deze missie is:
  • het verschil te maken voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs om welke reden dan ook geen optimale ontwikkeling kunnen doormaken;
  • deze kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage mee te geven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven.
  • kinderen toegerust onze school te laten verlaten. Toegerust in vaardigheden, competenties en vertrouwen dat je er mag zijn en dat je mag zijn wie je bent. Wie dit bereikt is trots en ervaart deze trots van anderen.

Kernachtig samengevat is ons motto: Trots en Toegerust

Dit geldt niet alleen voor onze kinderen, maar zeker ook voor onze medewerkers : toegerust om ons werk te doen, trots op het verschil dat wij door ons werk mogen maken.

Toegerust en Trots geeft onze waarden, onze beloften en dromen weer:

Ankerwaarden: betrokken en betrouwbaar

Ambitiewaarden: ambitieus en vakkundig

Eigenwaarde: durf

Belofte: optimaal leren, met plezier

Droom: elk kind trots op zijn school

Onze ambitie:
  • we geven kwalitatief goed onderwijs: dit doen we door de leerstof en vaardigheden zo aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd.
  • we bevorderen het positieve zelfbeeld van onze kinderen.
  • we stimuleren dat kinderen een constructieve bijdrage willen en kunnen geven aan de samenleving.
  • we bieden kinderen kansen hun talenten te ontwikkelen.
  • we stimuleren kinderen een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen.
image

de Wijngaard folder

2022-2023

Download PDF