Missie en visie

Op de Wijngaard zijn wij van mening dat iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan! Dit is de leidraad in ons werk. Onze missie geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. Wij bieden onze leerlingen maximale kansen voor de toekomst én door samen te werken versterken wij elkaar.

Het goede wat we al hebben, willen we uitbreiden en onze positie willen we verder versterken. Dit doen wij door samenwerking en het aangaan van partnerschappen. Wij onderbouwen onze visie met de volgende overtuigingen:

  • Leren en ontwikkelen doe je samen en in relatie tot anderen.
  • Ondersteuning bieden wij zoveel mogelijk in de klas.
  • De ondersteuningsdriehoek is leidend.
  • Wij bereiden leerlingen voor op hun rol in de maatschappij.
  • Goed zorgdragen voor leerlingen is goed zorgdragen voor medewerkers.