Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Op de Wijngaard hechten wij veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Per jaar hebben we meerdere contactmomenten met ouders/verzorgers:

  • Informatiemiddag voor nieuwe ouders.
  • Rapportbesprekingen.
  • Bespreking van het ontwikkelingsperspectief (OPP).
  • PBS-oudercontactmiddag (drie keer per jaar).

Natuurlijk is het op elk moment mogelijk een afspraak met de leerkracht te maken.

Informatie
Via de app Parro houden we u op de hoogte over zaken die op school spelen. Daar plaatsen we ook eens per maand het maandbericht.

Ouderdenktank
Vier keer per jaar komt de ouderdenktank bijeen om mee te denken over vraagstukken binnen de school. Wil je meer betekenen voor onze school en meedenken? Neem dan contact op met PBS-coördinator Bettina Schram: [email protected]

Activiteitencommissie
Op de Wijngaard hebben wij een activiteitencommissie (AC) die jaarlijks tal van evenementen organiseert. De AC bestaat uit ouders van onze leerlingen. Opgeven kan via [email protected]

Activiteiten
De AC ondersteunt jaarlijks bij het organiseren van allerlei leuke evenementen, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de Koningsspelen en de Avondvierdaagse.