Doelgroep

De leerlingen die bij ons op school zitten, hebben extra ondersteuning nodig om tot leren en ontwikkelen te komen. Als het leren moeilijk gaat, is het ook lastig om je te concentreren of aan nieuwe dingen te beginnen. Het kan ook zijn dat een kind moeite heeft met concentreren, prikkelverwerking of gedrag en daardoor onvoldoende vooruitgaat. Deze leerlingen hebben dan niet genoeg aan de ondersteuning op een reguliere basisschool.

Voor de zomervakantie stellen we de groepen samen. Bij de groepsindeling letten we op leeftijd, het niveau van functioneren in de basisvaardigheden, het sociaal functioneren, de werkhouding en het individuele gedrag. Groepen worden steeds zo samengesteld, dat iedereen optimaal kan werken. Onze school telt tien groepen. We starten dit schooljaar met 137 leerlingen. Uitgangspunt is dat de groepen vanaf leerjaar 3 uit maximaal zestien leerlingen bestaan en de kleutergroepen uit maximaal dertien leerlingen.