Team

Wij werken in een multidisciplinair team. Naast de groepsleerkrachten zijn er diverse personeelsleden betrokken bij het onderwijs en de zorg. Zo hebben we onderwijsassistenten, leraarondersteuners, een vakleerkracht gymnastiek en een vakleerkracht muziek. En een directeur, een intern begeleider, meerdere orthopedagogen, een schoolmaatschappelijk werker, een conciërge, een administratief medewerker, meerdere ambulant begeleiders, een logopedist en een fysiotherapeut.

Management

Ruth Schraven

Ruth Schraven

Directie

Claude Marsman

Claude Marsman

Intern begeleider

Sara van der Veer

Sara van der Veer

Orthopedagoog onderbouw

Linde Pes

Linde Pes

Orthopedagoog middenbouw

Michelle Kamer

Michelle Kamer

Orthopedagoog bovenbouw

Leerkracht

Franca Demeris

Franca Demeris

Leerkracht; Onderbouw

Minke Wessels

Minke Wessels

Leerkracht; Onderbouw en Middenbouw

 Bettina Schram

Bettina Schram

Leerkracht; Onderbouw

Marjan Stouten

Marjan Stouten

Leerkracht; Onderbouw

Sascha van Reenen

Sascha van Reenen

Leerkracht; Middenbouw

Sven Landzaat

Sven Landzaat

Leerkracht; Middenbouw

Rosalien Reyne

Rosalien Reyne

Leerkracht; Middenbouw

Pauline Perry

Pauline Perry

Leerkracht; Middenbouw

Yara dos Santos

Yara dos Santos

Leerkracht; Middenbouw

Femke Zwart

Femke Zwart

Leerkracht Middenbouw, Bovenbouw

Mark Lamme

Mark Lamme

Leerkracht; Bovenbouw & Bovenbouw

Lucas Smit

Lucas Smit

Leerkracht; Bovenbouw

Jeffrey van As

Jeffrey van As

Leerkracht; bovenbouw

Sharon Trommel

Sharon Trommel

Leerkracht; Bovenbouw

Alette Visser

Alette Visser

Leesspecialist Taalklas

Jeanine Huijnen

Jeanine Huijnen

Leerspecialist taalklas

Vakleerkrachten

Maurice Beiler

Maurice Beiler

Sport en bewegen & Rots en Water

Kim Schimmel

Kim Schimmel

Muziek

Ondersteuners

Yolanda Wiegers

Yolanda Wiegers

Leraarondersteuner

Saskia van Dijk

Saskia van Dijk

Leraarondersteuner

Rozemarijn Berends

Rozemarijn Berends

Onderwijsassistent

Chantal Mulders

Chantal Mulders

Onderwijsassistent

Sander Veldhuis

Sander Veldhuis

Onderwijsassistent

Raisa van der Roest

Raisa van der Roest

Onderwijsassistent

Simone Bungener

Simone Bungener

Onderwijsassistent

Sabine Duijst

Sabine Duijst

Logopedist

Jeanine Huijnen

Jeanine Huijnen

Logopedist

Katusha Esser

Katusha Esser

Fysiotherapeut

Inge Vermie

Inge Vermie

Administratief medewerker

Thijs Perry

Thijs Perry

Gebouwbeheer

Petra Jansen

Petra Jansen

Schoolmaatschappelijk werkende

Heidi Verhoef

Heidi Verhoef

Extern begeleider

Ilse Bijlo

Ilse Bijlo

Extern begeleider