Schoolgids


Dit is de schoolgids van onze school voor Christelijk gespecialiseerd basisonderwijs De Wijngaard. Deze gids is bestemd voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen en belangstellenden voor het gespecialiseerd basisonderwijs.

In deze gids leest u van alles wat u moet weten voor schooljaar 2023-2024. Er staan allerlei praktische zaken in zoals vakanties, adressen, telefoonnummers en een jaaragenda, maar ook wat de uitgangspunten van onze school zijn en hoe er les op De Wijngaard wordt gegeven.

Kenmerkend voor onze school is dat het specialistische zorg biedt die in de ‘gewone’ basisschool niet geboden kan worden. Dat is de essentie van onze GBO school. Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die soms op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en het gevoel van eigenwaarde te herstellen.

Streven naar kwaliteit is een voortdurend proces. We zijn nooit klaar met het verbeteren van onze school. De uiteindelijke veranderingen moeten verbeteringen zijn. Als u als ouders merkt dat dit niet zo is, trekt u dan gerust aan de bel.

Wij blijven u op de hoogte houden over de ontwikkelingen in onze school. Voor meer inhoudelijke informatie en voor nieuws uit de groepen kunt u terecht op onze website.

Schoolgids

editie 2023-2024

Download PDF