Taalgroep


De Taalgroep

Sinds 2016 is een tweede Taalgroep van het Samenwerkingsverband Unita gestart. Deze groep is gehuisvest in het schoolgebouw van De Wijngaard. Dit betekent dat kinderen komend van scholen uit het regulier basisonderwijs van het Samenwerkingsverband Unita uit de regio Huizen, dicht bij huis kunnen profiteren van dit unieke, gespecialiseerde zorgarrangement. Plaatsing gebeurt via een MDO (Multi Disciplinair Overleg) met een ambulant begeleider van Unita. De kinderen blijven ingeschreven op de eigen basisschool.

De Taalgroep Huizen biedt plaats aan 12 kinderen en wordt begeleid door Sabrina Meijn (Ambulant begeleider en Leesspecialist) en Alette Visser- van Wessel (Ambulant begeleider en Leesspecialist).

taalgroep

Voor meer informatie over de Taalgroep verwijzen wij u graag naar de website van Unita (arrangement Taalgroep), of telefonisch naar SWV Unita 035 800 10 11
[email protected]