Taalgroep


Op de Wijngaard is de Taalgroep van samenwerkingsverband Unita gevestigd. Kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen krijgen hier intensieve gespecialiseerde begeleiding. Een verzoek tot plaatsing kan na een MDO (Multi Disciplinair Overleg) worden aangevraagd bij Unita.

De Taalgroep is bedoeld voor kinderen uit de regio van samenwerkingsverband Unita. Drie dagen per week komen zij naar de Taalgroep, de andere dagen zijn zij op hun eigen school. Bij de Taalgroep krijgen zij les in technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het niveau van de leerlingen en de specifieke onderwijsbehoeften.

De Taalgroep Huizen staat onder leiding van Jeanine Huijnen- Meertens (logopedist en leerlingbegeleider) en Alette Visser- van Wessel (Taalgroep-leerkracht en leesspecialist) en biedt plaats aan twaalf kinderen.

Voor meer informatie over de Taalgroep verwijzen wij u graag naar de website van Unita (arrangement Taalgroep).